De kwekerij

KWEKERIJ DE BAGGELHOF


Lubbert's liefde voor planten is ontstaan tijdens de lagere schoolperiode. Uit het grasland stak hij  dubbele madeliefjes, pinksterbloem en dubbele paardenbloem, die hij herplantte in molshopen, thuis in het grasveld. Zaden zaaien, stekken en uitplanten boeide hem enorm. Een logische studiekeuze was dan ook de middelbare tuinbouwschool G.A. van Swieten in Frederiksoord, waar hij de richting bloementeelt, vaste plantenteelt en boomteelt volgde. In het voorjaar van 1979 begon het werk bij Landschapsbeheer Drenthe. In 2007 is Lubbert gestart met de kwekerij.


De kwekerij ligt in Terheijl, in de kop van Drenthe.Het is een vruchtbomenkwekerij met meer dan 200 oude tot zeer oude rassen. Deze rassen hebben voor een groot deel in Noord-Nederland gestaan, zoals in boomgaarden, op erven of als wegbeplanting. Ze zijn in de loop van de jaren verdwenen. Rond 1990 is een groep liefhebbers begonnen met het verzamelen van deze rassen. Ze hebben zich verenigd in de NPV (Noordelijke Pomologische Vereniging). In de loop der jaren zijn er uit de NPV ook enkele andere groepen ontstaan zoals: Vrienden van het Oude Fruit en Fruit in Friesland.


Sommige van de oude rassen zijn op het nippertje gered. De Baggelhof kweekt deze rassen op tot bomen, zodat in de boomgaard een sortiment toegepast kan worden zoals er van oudsher ook was. Oude rassen hebben allemaal hun unieke eigenschappen. Deze maken ze geschikt voor specifieke toepassingen zoals verwerking in de stampot (hete bliksem), bakken, drogen of bewaren. Door oude rassen te kweken blijven de erfelijke eigenschappen in omloop.

Op het erf en kwekerij is een belangrijk aandachtspunt de landschappelijke inpassing. Door de verschillende rassen die wij aanplanten, houden wij variatie in groeiwijze en bloeitijd. Het erf en kwekerij wordt daardoor aantrekkelijker voor mens en dier. Een boomgaard heeft vele fasen die het hele jaar door geruisloos in elkaar overvloeien. Wij willen harmonie creeëren in de samenhang tussen erf, kwekerij, moestuin, singel en overige beplanting. De percelen zijn door meidoornheggen omzoomd. De kwekerij ligt in een kleinschalig landschap van bosjes, wegen, poelen en houtsingels, ruimtelijk gescheiden door weilanden en erven.


De omgeving heeft al een lange geschiedenis. Van uit de periode 1192 tot 1612 had hier het klooster van Aduard z`n invloed. Het was een verbanningsoord, `Ter Helle` genaamd. Deze invloed van mensen, gecombineerd met de bodemopbouw in dit gebied, zijn bepalend geweest voor het nu aanwezige karakteristieke kleinschalige landschap.

Het gebied ligt op de overgang van potklei naar zand en veen. De potklei is 300.000 jaar oud en is in die ijstijd hier afgezet. Zo'n 10.000 jaar geleden ontstond er hoogveen, dat later is afgegraven.

De kwekerij ligt op een es. Deze verhoging is uit de laatste ijstijd, van opgestoven zand, en is deels te danken aan de eeuwen durende bemesting met plaggen, potstalmest enz. Door het ecologische gebruik nu, groeien er interresante akkerplanten als Akkerandoorn (Stachys arvensis) en Kroontjeskruid (Euphorbia helioscopia).


De kwekerij wordt op een duurzame en ecologische manier gerund. Er worden geen kunstmatige meststoffen gebruikt, waardoor de bomen in hun eigen tempo kunnen groeien. Door deze manier van  opkweek zijn de bomen beter in staat om de overstap van kwekerij naar een andere tuin of boomgaard te maken.


Lubbert kan adviseren bij het samenstellen van een boomgaard, voedselbos en eetbaar groen.

Ook voor permacultuur, pluktuin en buurtmoestuin kunt u bij ons terecht.


Skal Biocontrole zet zich als toezichthouder in voor aantoonbare betrouwbaarheid van biologische producten in Nederland.De kwekerij heeft in september 2014 het skal keurmerk gekregen.De naam Baggelhof komt van het pad Baggelveld. Dit dankt zijn naam aan het woord 'baggelen'. Dit is een vorm van turfwinning die onder water gebeurde met een baggerbeugel. De natte prut werd te drogen gelegd en er werden nadien turven van gesneden. Deze turf heet baggelturf. Het achtervoegsel 'hof' is een zeer oude term voor een omheinde ruimte waar gewassen werden geteeld, die beschermd moesten worden tegen invloeden van buitenaf. Deze omheining kan uit een heg, vlechtwerk of wal bestaan.